Zapraszamy na

KURS DOSKONALĄCY DLA RATOWNIKÓW MEDYCZNYCH


CZAS TRWANIA:
Kurs trwa 6 dni, 48 godzin

PUNKTY EDUKACYJNE:
Ratownicy medyczni po ukończeniu i zaliczeniu szkolenia otrzymują 120 punktów edukacyjnych.

PODSTAWA PRAWNA:
Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 14 czerwca 2007 r. w sprawie doskonalenia zawodowego ratowników medycznych (Dz.U. 2007 nr 112 poz. 775)
Ustawa z dnia 8 września 2006 r. o Państwowym Ratownictwie Medycznym (Dz.U. 2006 nr 191 poz. 1410)

TERMIN NAJBLIŻSZEGO SZKOLENIA:

1 – 2 Grudnia 2015

7 – 8 Grudnia 2015

15 – 16 Grudnia 2015

MIEJSCE:
Dąbrowa Górnicza
CENA:
549,00 zł brutto

Cena zawiera poczęstunek.

W szkoleniu zostaną wykorzystane zaawansowane symulatory pacjenta.

REKRUTACJA:
Zakwalifikowanie uczestnika do szkolenia następuje wraz z:
– uzupełnieniem i wysłaniem formularza zgłoszeniowego
oraz
– uiszczeniem wpłaty za szkolenie (przynajmniej zaliczki)

DANE DO WPŁATY:
BRE Bank S.A. WBE mBank
Nr rachunku: 12 1140 2004 0000 3502 6475 6067
Tytuł przelewu: „KDRM, data szkolenia, imię i nazwisko uczestnika

UWAGI:
Szczegółowe informacje o szkoleniu zawiera jego regulamin.
Organizator zapewnia poczęstunek.

KOORDYNATOR SZKOLENIA:
Konrad Chechelski
tel.: +48 509 338 741
e-mail.: konradchechelski@cdrm.pl

REGULAMIN SZKOLENIA
Regulamin szkolenia

PORZĄDEK SZKOLENIA
Porządek szkolenia

2. Add the following code;