Zapraszamy na szkolenie

MIG – JĘZYK MIGOWY W PRAKTYCE RATOWNICTWA MEDYCZNYM

ZAKRES MERYTORYCZNY: – Komunikacja alternatywna – Mowa i gesty ciała – Ćwiczenia praktyczne z osobą głuchą

To szkolenie to nie tylko praktyka, to również dużo zabawy!

CZAS TRWANIA: Szkolenie trwa 2 dni, 16 godzin

PUNKTY EDUKACYJNE: Ratownicy medyczni po ukończeniu i zaliczeniu szkolenia otrzymują 16 punktów edukacyjnych.

PODSTAWA PRAWNA: Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 14 czerwca 2007 r. w sprawie doskonalenia zawodowego ratowników medycznych (Dz.U. 2007 nr 112 poz. 775) Ustawa z dnia 8 września 2006 r. o Państwowym Ratownictwie Medycznym (Dz.U. 2006 nr 191 poz. 1410)

TERMIN NAJBLIŻSZYCH SZKOLEŃ: 22 – 23. 11. 2016 r.

CENA: 495 zł/os. Cena zawiera poczęstunek.

REKRUTACJA: Zakwalifikowanie uczestnika do szkolenia następuje wraz z: – uzupełnieniem i wysłaniem formularza zgłoszeniowego oraz – uiszczeniem wpłaty za szkolenie (przynajmniej zaliczki)

DANE DO WPŁATY: BRE Bank S.A. WBE mBank Nr rachunku: 12 1140 2004 0000 3502 6475 6067 Tytuł przelewu: „MIG, data szkolenia,  imię i nazwisko uczestnika

UWAGI: Szczegółowe informacje o szkoleniu zawiera jego regulamin.

KOORDYNATOR SZKOLENIA: Konrad Chechelski tel.: +48 509 338 741 e-mail.: konradchechelski@cdrm.pl

REGULAMIN SZKOLENIA: Regulamin kursu

PORZĄDEK SZKOLENIA: Porządek szkolenia

2. Add the following code;