Zapraszamy na szkolenie

DZIAŁANIA RATOWNICZE W ŚRODOWISKU WODNYM

  ZAKRES MERYTORYCZNY:

Specyfika środowiska wodnego, epizod tonięcia (zagrożenia i szanse), ewakuacja pacjenta z wody bez i ze sprzętem ratownictwa wodnego i medycznego, RKO u pacjenta po epizodzie tonięcia,

CZAS TRWANIA: Kurs trwa 1 dzień, 10 godzin dydaktycznych (start: 10.00)

PUNKTY EDUKACYJNE: Ratownicy medyczni po ukończeniu i zaliczeniu szkolenia otrzymują 10 punktów edukacyjnych.

PODSTAWA PRAWNA: Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 14 czerwca 2007 r. w sprawie doskonalenia zawodowego ratowników medycznych (Dz.U. 2007 nr 112 poz. 775) Ustawa z dnia 8 września 2006 r. o Państwowym Ratownictwie Medycznym (Dz.U. 2006 nr 191 poz. 1410)

TERMIN NAJBLIŻSZEGO SZKOLENIA: 12. 07. 2016 r.

MIEJSCE: Gliwice (zalew Pławniowice)

CENA: 275 zł/os.   Cena zawiera ciepły posiłek.

REKRUTACJA: Zakwalifikowanie uczestnika do szkolenia następuje wraz z: – uzupełnieniem i wysłaniem formularza zgłoszeniowego oraz – uiszczeniem wpłaty za szkolenie (przynajmniej zaliczki)

DANE DO WPŁATY: BRE Bank S.A. WBE mBank Nr rachunku: 12 1140 2004 0000 3502 6475 6067 Tytuł przelewu: „KIDS, termin szkoleniaimię i nazwisko uczestnika

REKRUTACJA: Zakwalifikowanie uczestnika do szkolenia następuje wraz z: – uzupełnieniem i wysłaniem formularza zgłoszeniowego oraz – uiszczeniem wpłaty za szkolenie (przynajmniej zaliczki)

UWAGI: Szczegółowe informacje o szkoleniu zawiera jego regulamin. Organizator zapewnia wyżywienie (1 ciepły posiłek).

NIE ZAPOMNIJ ZABRAĆ STROJU KĄPIELOWEGO!!! :-)

KOORDYNATOR SZKOLENIA: Konrad Chechelski tel.: +48 509 338 741 e-mail.: konradchechelski@cdrm.pl

REGULAMIN SZKOLENIA: Regulamin szkolenia

PORZĄDEK SZKOLENIA: Porządek szkolenia

2. Add the following code;