Zapraszamy na szkolenie

DZIAŁANIA RATOWNICZE W MIEJSCACH TRUDNODOSTĘPNYCH

  ZAKRES MERYTORYCZNY:

– rozpoznanie

– ocena stanu pacjenta w trudnych warunkach

– czynności ratujące życie w trudnych warunkach

– stabilizacja stanu pacjenta w trudnych warunkach

– ewakuacja z trudnodostępnych miejsc

CZAS TRWANIA: Szkolenie trwa 1 dzień, 10 godzin

PUNKTY EDUKACYJNE: Ratownicy medyczni po ukończeniu i zaliczeniu szkolenia otrzymują 10 punktów edukacyjnych.

PODSTAWA PRAWNA: Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 14 czerwca 2007 r. w sprawie doskonalenia zawodowego ratowników medycznych (Dz.U. 2007 nr 112 poz. 775) Ustawa z dnia 8 września 2006 r. o Państwowym Ratownictwie Medycznym (Dz.U. 2006 nr 191 poz. 1410)

TERMIN NAJBLIŻSZYCH SZKOLEŃ:

MIEJSCE: Dąbrowa Górnicza

CENA: 275 zł/os. Cena zawiera poczęstunek.

REKRUTACJA: Zakwalifikowanie uczestnika do szkolenia następuje wraz z: – uzupełnieniem i wysłaniem formularza zgłoszeniowego oraz – uiszczeniem wpłaty za szkolenie

DANE DO WPŁATY: BRE Bank S.A. WBE mBank Nr rachunku: 12 1140 2004 0000 3502 6475 6067 Tytuł przelewu: „MTD, data szkolenia,  imię i nazwisko uczestnika

UWAGI: Szczegółowe informacje o szkoleniu zawiera jego regulamin.

KOORDYNATOR SZKOLENIA: Konrad Chechelski tel.: +48 509 338 741 e-mail.: konradchechelski@cdrm.pl

REGULAMIN SZKOLENIA: Regulamin szkolenia

PORZĄDEK SZKOLENIA: Porządek szkolenia

2. Add the following code;