Zapraszamy na szkolenie

DZIAŁANIA RATOWNICZE
PO WYPADKU DROGOWYM

 

ZAKRES MERYTORYCZNY:
– rodzaje i specyfika wypadków komunikacyjnych
– wypadek drogowy (zagrożenia i szanse)
– rozpoznanie na miejscu zdarzenia
– pierwsza pomoc po wypadku drogowym
– medyczne czynności ratunkowe po wypadku drogowym
– postępowanie z poszkodowanym potrąconym oraz w pojeździe
– ewakuacja poszkodowanego z pojazdu bezprzyrządowa
– ewakuacja poszkodowanego z pojazdu z zastosowaniem sprzętu medycznego
– wypadek mnogi na drodze

CZAS TRWANIA:
Szkolenie trwa 2 dni, 20 godziny

PUNKTY EDUKACYJNE:
Ratownicy medyczni po ukończeniu i zaliczeniu szkolenia otrzymują 20 punkty edukacyjne.

PODSTAWA PRAWNA:
Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 14 czerwca 2007 r. w sprawie doskonalenia zawodowego ratowników medycznych (Dz.U. 2007 nr 112 poz. 775)
Ustawa z dnia 8 września 2006 r. o Państwowym Ratownictwie Medycznym (Dz.U. 2006 nr 191 poz. 1410)

TERMIN NAJBLIŻSZEGO SZKOLENIA:

20 – 21. 04. 2016 r.

MIEJSCE:

Dąbrowa Górnicza

CENA:

495 zł/os

Cena zawiera poczęstunek
REKRUTACJA:
Zakwalifikowanie uczestnika do szkolenia następuje wraz z:
– uzupełnieniem i wysłaniem formularza zgłoszeniowego
oraz
– uiszczeniem wpłaty za szkolenie (przynajmniej zaliczki)

UWAGI:
Szczegółowe informacje o szkoleniu zawiera jego regulamin.
Organizator zapewnia wyżywienie.

KOORDYNATOR SZKOLENIA:
Konrad Chechelski
tel.: +48 509 338 741
e-mail.: konradchechelski@cdrm.pl

REGULAMIN SZKOLENIA:
Regulamin kursu

PORZĄDEK SZKOLENIA:
Regulamin szkolenia

2. Add the following code;