Zapraszamy na szkolenie

SAR (SEARCH AND RESCUE) DZIAŁANIA POSZUKIWAWCZO-RATOWNICZE

  ZAKRES MERYTORYCZNY:

– łączność, topografia i rozpoznanie w terenie

– wypadek pojedynczy i mnogi

– postępowanie z pacjentem w stanie zagrożenia życia i zdrowia po ekspozycji na czynniki okołourazowe i środowiskowe (ocena stanu, zabiegi ratujące życie, transport w trudnym terenie)

CZAS TRWANIA: Szkolenie trwa 3 dni, 25 godzin

PUNKTY EDUKACYJNE: Ratownicy medyczni po ukończeniu i zaliczeniu szkolenia otrzymują 24 punkty edukacyjne.

PODSTAWA PRAWNA: Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 14 czerwca 2007 r. w sprawie doskonalenia zawodowego ratowników medycznych (Dz.U. 2007 nr 112 poz. 775) Ustawa z dnia 8 września 2006 r. o Państwowym Ratownictwie Medycznym (Dz.U. 2006 nr 191 poz. 1410)

TERMIN NAJBLIŻSZYCH SZKOLEŃ: 28 – 29 – 30. 09. 2016 r. 

CENA: 650 zł/os. MIEJSCE: DANE DO WPŁATY: BRE Bank S.A. WBE mBank Nr rachunku: 12 1140 2004 0000 3502 6475 6067 Tytuł przelewu: „SAR, data szkolenia, imię i nazwisko uczestnika

REKRUTACJA: Zakwalifikowanie uczestnika do szkolenia następuje wraz z: – uzupełnieniem i wysłaniem formularza zgłoszeniowego oraz – uiszczeniem wpłaty za szkolenie

UWAGI: Szczegółowe informacje o szkoleniu zawiera jego regulamin. Organizator zapewnia wyżywienie, zakwaterowanie.

KOORDYNATOR SZKOLENIA: Konrad Chechelski tel.: +48 509 338 741 e-mail.: konradchechelski@cdrm.pl

REGULAMIN SZKOLENIA: Regulamin szkolenia
PORZĄDEK SZKOLENIA: Porządek szkolenia

2. Add the following code;