Zapraszamy na szkolenie

CZYNNOŚCI RATOWNICZE W ZAGROŻENIACH ŻYCIA I ZDROWIA
POCHODZENIA URAZOWEGO

ZAKRES MERYTORYCZNY:
– rozpoznanie
– ocena stanu pacjenta po urazie
– czynności ratujące życie
– stabilizacja stanu pacjenta
– transport

CZAS TRWANIA:
Szkolenie trwa 2 dni, 20 godziny

PUNKTY EDUKACYJNE:
Ratownicy medyczni po ukończeniu i zaliczeniu szkolenia otrzymują 20 punkty edukacyjne.

PODSTAWA PRAWNA:
Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 14 czerwca 2007 r. w sprawie doskonalenia zawodowego ratowników medycznych (Dz.U. 2007 nr 112 poz. 775)
Ustawa z dnia 8 września 2006 r. o Państwowym Ratownictwie Medycznym (Dz.U. 2006 nr 191 poz. 1410)

TERMIN NAJBLIŻSZEGO SZKOLENIA:

08 – 09. 12. 2016r.

MIEJSCE:

CENA:

495 zł/os.

Cena zawiera poczęstunek.
REKRUTACJA:
Zakwalifikowanie uczestnika do szkolenia następuje wraz z:
– uzupełnieniem i wysłaniem formularza zgłoszeniowego
oraz
– uiszczeniem wpłaty za szkolenie (przynajmniej zaliczki)

DANE DO WPŁATY:
BRE Bank S.A. WBE mBank
Nr rachunku: 12 1140 2004 0000 3502 6475 6067
Tytuł przelewu: „TRAUMA, SK00162013, imię i nazwisko uczestnika

UWAGI:
Szczegółowe informacje o szkoleniu zawiera jego regulamin.
Organizator zapewnia wyżywienie.

KOORDYNATOR SZKOLENIA:
Konrad Chechelski
tel.: +48 509 338 741
e-mail.: konradchechelski@cdrm.pl

REGULAMIN SZKOLENIA:
Regulamin szkolenia

2. Add the following code;