Zapraszamy na szkolenie

CZYNNOŚCI RATOWNICZE
W ZAGROŻENIACH ŻYCIA I ZDROWIA DZIECI

 

ZAKRES MERYTORYCZNY:
dzieci, niemowlęta i noworodki:
– anatomia i fizjologia
– ocena stanu fizycznego i psychicznego
– nagłe zagrożenia życia i zdrowia
– udrożnianie dróg oddechowych, wspomaganie oddychania i krążenia krwi, drogi podaży leków, farmakoterapia
– BLS AED
– ALS
– pozoracje zdarzeń

CZAS TRWANIA:
Szkolenie trwa 2 dni, 20

PUNKTY EDUKACYJNE:
Ratownicy medyczni po ukończeniu i zaliczeniu szkolenia otrzymują 20 punkty edukacyjne.

PODSTAWA PRAWNA:
Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 14 czerwca 2007 r. w sprawie doskonalenia zawodowego ratowników medycznych (Dz.U. 2007 nr 112 poz. 775)
Ustawa z dnia 8 września 2006 r. o Państwowym Ratownictwie Medycznym (Dz.U. 2006 nr 191 poz. 1410)

TERMIN NAJBLIŻSZEGO SZKOLENIA:

16 – 17. 03. 2016 r.

MIEJSCE:

Dąbrowa Górnicza

CENA:

495 zł/os.

Cena zawiera poczęstunek.

REKRUTACJA:
Zakwalifikowanie uczestnika do szkolenia następuje wraz z:
– uzupełnieniem i wysłaniem formularza zgłoszeniowego
oraz
– uiszczeniem wpłaty za szkolenie (przynajmniej zaliczki)

DANE DO WPŁATY:
BRE Bank S.A. WBE mBank
Nr rachunku: 12 1140 2004 0000 3502 6475 6067
Tytuł przelewu: „KIDS, termin szkolenia, imię i nazwisko uczestnika

REKRUTACJA:
Zakwalifikowanie uczestnika do szkolenia następuje wraz z:
– uzupełnieniem i wysłaniem formularza zgłoszeniowego
oraz
– uiszczeniem wpłaty za szkolenie (przynajmniej zaliczki)

UWAGI:
Szczegółowe informacje o szkoleniu zawiera jego regulamin.
Organizator zapewnia wyżywienie.

KOORDYNATOR SZKOLENIA:
Konrad Chechelski
tel.: +48 509 338 741
e-mail.: konradchechelski@cdrm.pl

REGULAMIN SZKOLENIA:
Regulamin szkolenia

PORZĄDEK SZKOLENIA:
Porządek szkolenia

2. Add the following code;