Zapraszamy na warsztaty

Indywidualne Warsztaty Szkoleniowe na symulatorach pacjenta

 

ZAKRES MERYTORYCZNY:

– sam decydujesz z czego chcesz się przeszkolić

– na ćwiczenia możesz przyjść sam lub w zorganizowanej grupie

– sam decydujesz ile trwa szkolenie

– otrzymujesz punkty edukacyjne za udział w wybranym przez siebie warsztacie

– do wyboru masz symulatory pacjenta i fantomy ALS (dorosły, dziecko, niemowlę), sprzęt urazowy i inne

CZAS TRWANIA:
sam decydujesz, terminy ustalamy wspólnie

PUNKTY EDUKACYJNE:
Ratownicy medyczni po ukończeniu i zaliczeniu szkolenia otrzymują punkty edukacyjne.

PODSTAWA PRAWNA:
Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 14 czerwca 2007 r. w sprawie doskonalenia zawodowego ratowników medycznych (Dz.U. 2007 nr 112 poz. 775)
Ustawa z dnia 8 września 2006 r. o Państwowym Ratownictwie Medycznym (Dz.U. 2006 nr 191 poz. 1410)

TERMIN NAJBLIŻSZEGO SZKOLENIA:

ustalamy na bieżąco

MIEJSCE:

Jaworzno (ośrodek szkoleniowy)

CENA:

do ustalenia (zależy czasu i rodzaju realizowanych warsztatów)

KOORDYNATOR SZKOLEŃ:
Konrad Chechelski
tel.: +48 509 338 741
e-mail.: konradchechelski@cdrm.pl

2. Add the following code;